Projekt:

  Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza - Nr projektu LT-PL/091

  Projekt:

  Transgraniczny rozwój aktywnych usług turystycznych na Litwie i w Polsce - Nr projektu LT-PL/022

  Home

  ŻEGLARZE MAJĄ NOWOCZESNY OBIEKT

  Dobiegła końca jedna z największych inwestycji Powiatu Piskiego, budowa nowej siedziby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu. Przypominamy, ze wartość polsko- litewskiego projektu, w ramach którego powstała nowa siedziba Ośrodka wynosi prawie 2 mln 700 tys. euro, co w polskich złotych daje kwotę prawie 11 milionów.

  Po stronie naszego Powiatu- Lidera projektu, na realizację wszystkich działań przeznaczono kwotę ponad 1 mln 700 tys. euro, tj. prawie 7 mln polskich złotych, z czego większość, prawie 6 mln zł, pochłonęła budowa obiektu.

  Uroczyste otwarcie nowej siedziby wodniaków odbyło się w poniedziałek 6 lutego br., w ramach 2 części zrealizowanej w tym dniu konferencji podsumowującej projekt pn. „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza”

  Założenia projektu, jego rezultaty oraz etapy realizacji inwestycji zaprezentowały w trakcie konferencji, która miała miejsce w sali konferencyjnej starostwa, koordynatorzy: Beata Sokołowska, Naczelnik Wydziału Promocji (…) starostwa oraz ze strony litewskiej Sonata Dumbliauskiene, kierownik działu inwestycyjnego urzędu Rejonu Alytus. Mimo, iż konferencja była podsumowaniem projektu, nie wszystkie działania zostały zakończone, co jest możliwe, gdyż projekt przewidziany jest do końca maja tego roku. Zadowalające dla nas jest to, że wszelkie działania związane z budową siedziby PMOS- u, po stronie naszego Powiatu, przebiegły zgodnie z harmonogramem. Strona litewska napotkała bowiem problemy, przetargi na inwestycję sporo się przeciągnęły i niestety prace budowlane na Litwie jeszcze trwają. Jednak nasi Partnerzy, jak podkreśliła w trakcie konferencji koordynator Sonata Dumbliauskiene, są dobrej myśli i mają nadzieję na zakończenie prac budowlanych w terminie.

  Druga część uroczystości odbyła się już w nowej siedzibie Ośrodka. Tu nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, poświęcenie budynku przez Księdza Dziekana Andrzeja Zienkiewicza, a także wiele słów gratulacji i podziękowań, które w swoich przemówieniach złożyli m.in.: Pani Bożena Kądziela- Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Wojewódzkim, która złożyła gratulacje w imieniu Wojewody i swoim własnym; Burmistrz Pisza Jan Alicki; w imieniu Mera Rejonu Alytus: Wicemer- Gedyminas Krasauskas oraz Dyrektor Generalny Urzędu- Aurimas Trunce; Radosław Kapela- przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Polityki Regionalnej w Olsztynie. Słowa gratulacji złożył również poseł Zbigniew Włodkowski.

  >>zapraszamy do galerii<<

   

  Żeglarze wracają na MOS

  Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu zyskał nową siedzibę. Zakończona 10 stycznia procedura odbioru technicznego pozwoliła na przekazanie budynku w użytkowanie żeglarzom.  Tym samym dobiega końca realizacja projektu „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza”, w ramach którego Powiat Piski wraz z partnerskim Rejonem Alytus zyskały nowoczesne zaplecza sportowo – rekreacyjne.

  Prace budowlane rozpoczęły się 19 października 2010 r. wraz z przekazaniem placu budowy firmie EKOMELBUD S.A. z Mrągowa. Niska temperatura oraz wysoki stan wody w rzece Pisie utrudniały wówczas postęp robót, jednak wszystko wykonywano zgodnie z harmonogramem.  Potwierdzały to kolejne spotkania przedstawicieli inwestora – Powiatu Piskiego, nadzoru inwestorskiego i wykonawcy. Najbardziej efektownym dowodem  terminowości realizacji były jednak widoczne, szybkie postępy prac na placu budowy. Zgodnie z przyjętym planem  inwestycji pod koniec grudnia 2011 r. doszło do wszczęcia procedury odbioru nowego obiektu. Liczne formalności, związane między innymi z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów i pozwoleń zakończyły się ostatecznie 10 stycznia bieżącego roku. Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, Beata Sokołowska – Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji wraz z delegacją Starostwa Powiatowego w Piszu w obecności Bożeny Blum ze sprawującej nadzór inwestorki firmy WEKTOR Sp. z o.o. w obecności przedstawicieli wykonawcy – firmy EKOMELBUD S.A.  zapoznali się wnikliwie z efektem prac budowlanych i obejrzeli nową siedzibę Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu. Dalszych formalności związanych z odbiorem i przekazaniem obiektu dokonano w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu. Praktycznie jeszcze tego samego dnia pracownicy PMOS w Piszu podjęli pracę w nowym obiekcie.

  Nowa siedziba PMOS w Piszu posiada ponad 1200 m2 powierzchni użytkowej, w tym 40 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 i 4 osobowych, pomieszczenia na warsztat szkutniczy, hangary, suszarnie sprzętu żeglarskiego, sale wykładowe i rekreacyjne. Dodatkowo obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz posiada zaplecze gastronomiczne. Przemianie uległo również otoczenie ośrodka. Wiata parkingowa, brukowany plac, umocnione nabrzeże z miejscami do cumowania łodzi oraz slip i żuraw obrotowy ułatwią nie tylko pracę kadry i podopiecznych ośrodka ale również wypoczynek wszystkich przebywających w tym miejscu turystów.

  >>>zapraszamy do galerii<<<

   

  Prace budowlane na zewnątrz budynku zbliżają się ku końcowi.

  Zadowolenie i satysfakcję niosą rezultaty prac związanych z rozbudową i przebudową Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu. To co z początkiem realizacji inwestycji przypominało ogromy plac budowy, dziś zmieniło się w okazały obiekt, który już niebawem służyć będzie mieszkańcom naszego powiatu i nie tylko. Prace budowlane na zewnątrz budynku zbliżają się ku końcowi, wykonane zostało już również ogrodzenie obiektu, wiata parkingowa, pokrycia dachowe czy zagospodarowanie terenu. Postępy prac budowlanych przeniosły się też do wnętrz budynku, gdzie trwają roboty wykończeniowe. Niebawem nastąpi również dostawa wyposażenia części hotelowej budynku. Zakończenie realizacji inwestycji oraz odbiór obiektu planowany jest na grudzień bieżącego roku. Przypominamy, że przebudowa piskiego MOS-u odbywa się dzięki realizacji projektu pn. „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza” w ramach środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Sąsiedzi w działaniu” Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013.

  mos_rozbudowa

   

  10 miesięcy prac dało wymierne efekty

  foto_otwarcieKolejne spotkanie stron zaangażowanych w rozbudowę i przebudowę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu poświęcone było podsumowaniu dotychczas wykonanych prac i weryfikacji zaplanowanych w najbliższym czasie działań.

  Jednak zanim doszło do spotkania w zaciszu sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu, Wiktor Dobrzyński – kierownik robót oprowadził Beatę Sokołowską – Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji oraz Bożenę Blum i Bogusława Witkowskiego przedstawicieli firmy WECTOR Sp. z o.o. sprawującej nadzór inwestorski po placu budowy. Aktualnie pracownicy firmy EKOMELBUD S.A. zakończyli już rozprowadzenie instalacji sanitarnej i C.O., rozpoczęli także prace przy wykańczaniu wnętrza budynku. Wstawione jest większość stolarki okiennej, a prace nad pokryciem dachowym i dekarskie niebawem dobiegną końca. W najbliższym czasie planowane jest zainstalowanie pieców C.O., oraz rozpoczęcie wykańczania elewacji. Wizyta przedstawiciela inwestora i nadzoru inwestorskiego była także okazją do ostatecznego zweryfikowania i akceptacji kolorystyki elewacji budynku, która już niebawem zacznie nabierać ostatecznego kształtu.

  Dalsza rozmowy przeniosły się do siedziby Starostwa Powiatu Piskiegi i uczestniczyli w nich również Marek Wysocki – Wicestarosta Powiatu Piskiego, Barbara Koprowska – Skarbnik Powiatu Piskiego oraz Stanisław Zduniak – Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu. W toku spotkania omówiono obecne postępy rozbudowy i przebudowy MOS-u. Wiktor Dobrzyński – kierownik robót przedstawił także szczegółowy harmonogram najbliższych etapów prac przy nowej siedzibie MOS-u.

  >>>zapraszamy do galerii<<<

   
  Więcej artykułów…