Projekt:

  Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza - Nr projektu LT-PL/091

  Projekt:

  Transgraniczny rozwój aktywnych usług turystycznych na Litwie i w Polsce - Nr projektu LT-PL/022

  Home

  II spotkanie Komitetu Sterującego

  To już drugie spotkanie komitetu sterującego projekt pn. „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza”. Celem spotkania partnerów, które odbyło się 20 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, było omówienie działań zrealizowanych w minionym okresie, a także działań zaplanowanych do realizacji. Głównym tematem dyskusji było szczegółowe omówienie 7- dniowego obozu letniego dla młodzieży polsko- litewskiej w Powiecie Piskim zaplanowanego na przełom czerwca i lipca, a także 3- dniowej wizyty studyjnej litewskich partnerów pokrywającej się w czasie z organizowanym obozem letnim.

  Wynikiem rozmów jest przygotowany wstępny harmonogram, który z pewnością ułatwi Liderowi Projektu- głównemu organizatorowi obozu letniego, zapewnienie aktywnego wypoczynku  dla młodzieży polsko- litewskiej. W ramach wizyty studyjnej przedstawiciele Rejonu Alytus m.in. odwiedzą punkt informacji turystycznej w Orzyszu, gościć będą również na placu budowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, a także aktywnie spędzą dzień poświęcony sportom wodnym.

  DSC_0011

   

  Realizacja zgodna z harmonogramem

  DSC_0002

  Trwająca od ubiegłego roku rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu postępuję zgodnie z harmonogramem. Nawet srogie mrozy, których doświadczaliśmy tej zimy nie pokrzyżowały planów wykonawcy. Wraz z ociepleniem można się spodziewać również przyspieszenia tępa robót. Powyższe przewidywania i oczekiwania znalazły również potwierdzenie podczas spotkania, do którego doszło we wtorek, 15 marca w siedzibie Starostwa Piskiego. Beata Sokołowska – Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji, Stanisław Zduniak – Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, Bożena Blum oraz Janusz Rogulski  ze sprawującej nadzór inwestorski firmy WEKTOR Sp. Z o.o. i Krzysztof Krupowicz – kierujący pracami wykonawcy – firmy S.A. EKOMELBUD omówili przede wszystkim dotychczasowy postęp budowy. Strony zapoznały się również z planowanym na najbliższy czas harmonogramem prac i uzgodniły terminy kolejnych spotkań i wizji lokalnych na placu budowy.

  DSC_0003

   

  Upamiętniona przebudowa

  Postęp prac budowlanych nad nową siedzibą Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu pozwolił w poniedziałek, 15 listopada przeprowadzić uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie go w fundamenty powstającej bazy żeglarskiej.

  Wielokrotnie informowaliśmy Państwa o postępach prac nad przygotowaniami i realizacją projektu pn. „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza”. W październiku wraz z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie prac budowlanych zakończył się etap planowania i przygotowywania dokumentacji, do dzieła przystąpili budowlańcy. Postępujące zgodnie z harmonogramem prace pozwoliły wraz z uprzątnięciem placu budowy po rozbiórkach na wmurowanie aktu erekcyjnego. Zanim jednak w ruch poszły kielnie, po odczytaniu aktu złożyli pod nim podpisy między innymi: Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, Zbigniew Włodkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji narodowej, Aurimas Trunce – Dyrektor Administracyjny Rejonu Alytus (Litwa), Aleksiej Sheshukov – Pierwszy Zastępca Szefa Gminy Mamonowo (Rosja), członkowie Zarządu Powiatu Piskiego oraz wielu gości zaproszonych na uroczystość.

  Andrzej Nowicki – Starosta Piski dziękował w krótkim wystąpieniu wszystkim zaangażowanym w realizację tego ambitnego projektu. Podkreślał wagę współdziałania międzynarodowego, bez którego nie doszłoby do uroczystego podpisania aktu a tym samym rozpoczęcia budowy nowej siedziby MOS-u. Budynek ,który już wkrótce ozdobi brzeg rzeki Pisy będzie również żywym świadectwem ważnych i trudnych działań, skierowanych na polepszenie warunków szkolenia i rekreacji dzieci i młodzieży. Będzie również świadczył, że nie ma rzeczy zbyt trudnych i zadań zbyt skomplikowanych, z którymi nie można się dzięki współpracy i porozumieniu uporać. Zwłaszcza, że to co będzie zrobione dziś przysłuży się wielu pokoleniom w przyszłości.

  DSC_0171

   

  Konferencja rozpoczynająca realizację projektu

  Andrzej Nowicki – Starosta Piski wraz z delegacją Powiatu Piskiego gościli w piątek 22 października, w litewskim Rejonie Alytus, na konferencji rozpoczynającej realizację projektu pn. „Aktywna Turystyka nad Jeziorami Pogranicza”.

  Spotkanie partnerów projektu oraz zaproszonych gości poświecone było przede wszystkim omówieniu wszystkich działań zaplanowanych do realizacji w w/w projekcie.

  Prezentacje multimedialne, panele dyskusyjne oraz przedstawienie dotychczasowych osiągnięć partnerskiej współpracy Powiatu Piskiego i litewskiego Rejonu Alytus stanowiły główne punkty programu konferencji.

  Otwierając spotkanie Algirdas Vrubliauskas – Mer Rejonu Alytus dziękował przede wszystkim za tak owocną dotychczasową współpracę. Podkreślił również, że to wszystko co udało się dotychczas osiągnąć w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa nie byłoby możliwe do osiągnięcia samodzielnie. Podobne kwestie w swojej wypowiedzi podkreślał Andrzej Nowicki – Starosta Piski, dumny z tego co w ramach współdziałania udało się dotychczas osiągnąć i z tego co pozostaje jeszcze w sferze planów ale jest jak najbardziej osiągalne. W dalszej części spotkania przyszedł czas na prezentacje tego, co przyniosły dotychczasowe, wspólne projekty.

  Konferencja partnerów z Powiatu Piskiego i litewskiego Rejonu Alytus była także doskonałym momentem do przedstawienia planów na przyszłość w zakresie rozwoju usług turystyki transgranicznej oraz rozwoju przedsiębiorczości na Litwie i w Polsce. W ten sposób nawiązana współpraca ma szansę na dalszy rozwój, trwający także po zakończeniu realizacji projektów i przynosząca wymierne korzyści nie tylko samorządom ale także przedsiębiorcom i mieszkańcom obu transgranicznych rejonów.

  05

   
  Więcej artykułów…