Projekt:

  Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza - Nr projektu LT-PL/091

  Projekt:

  Transgraniczny rozwój aktywnych usług turystycznych na Litwie i w Polsce - Nr projektu LT-PL/022

  Home

  Przekazanie placu budowy

  Zgodnie z zapowiedziami, złożonymi  8 października, podczas podpisywania umowy z wykonawcą przebudowy MOS-u we wtorek, 19 października nastąpiło przekazanie placu budowy mrągowskiej firmie S.A. EKOMELBUD. Tym samym dobiegły końca długotrwałe przygotowania do tak oczekiwanej i niezbędnej piskim żeglarzom inwestycji.

  Budynki i teren Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu opuścili już żeglarze i pracownicy zabierając ze sobą wyposażenie i sprzęt. Kończy się także rozbiórka wysłużonych domków kampingowych i opustoszała zwykle oblegana keja. Tym samym przygotowano miejsce dla budowlańców, którzy zapewnią MOS-owi nową, wygodną i dostosowaną do potrzeb żeglarzy siedzibę. Jednak zanim to nastąpiło niezbędne było dopełnienie wymogów formalnych w postaci przekazania placu budowy. Spotkanie inwestora i wykonawcy rozpoczęło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu. Beata Sokołowska – Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji, Stanisław Zduniak – Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu oraz Janusz Rogulski i Bożena Blum z firmy WEKTOR Sp. z o.o., która będzie sprawować nadzór inwestorki uzgodnili warunki przekazania placu budowy wykonawcy prac – firmie S.A. EKOMELBUD. Stanisław Orzoł – członek zarządu firmy z Mrągowa wraz z Krzysztofem Krupowiczem, który będzie kierował budową nowej siedziby MOS-u uzgodnili także warunki dalszej współpracy w zakresie nadzoru inwestycji  i harmonogram spotkań. Po dopełnieniu tych formalności nastąpiła wizyta na placu budowy zakończona podpisaniem protokołu przekazania.

  W związku z dużym zainteresowaniem rozpoczynającymi się właśnie pracami nad powstaniem nowej siedziby MOS-u w Piszu zamieszczamy wizualizację obiektu, która doskonale pokazuje jak wiele zyskają żeglarze wraz z jej zakończeniem.

  DSC_0005

  DSC_0057

   

  Podpisanie umowy z wykonawcą

  Długo oczekiwana inwestycja nabiera tempa. Zgodnie z harmonogramem prac, już 19 października na terenie MOS-u w Piszu pojawią się zamiast żeglarzy i instruktorów robotnicy budowlani z ciężkim sprzętem. Tym samym zapowiadane wcześniej działania staną się rzeczywistością a piscy żeglarze zyskają jeszcze w 2011 roku nową i przystosowaną do ich potrzeb siedzibę.

  Wszystko to za sprawą podpisanej w piątek, 8 października umowy z wykonawcą robót. W ogłoszonym przez Powiat Piski przetargu wygrała oferta złożona przez mrągowską firmę S.A. EKOMELBUD, w imieniu której umowę podpisał Tadeusz Orzoł. W imieniu instytucji zamawiającej – Powiatu Piskiego podpisy pod zawartą umową złożyli: Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski oraz Barbara Koprowska – Skarbnik Powiatu Piskiego. Andrzej Nowicki – Starosta Piski nie krył zadowolenia z sukcesu jakim został zwieńczony długi okres przygotowań do realizacji przebudowy MOS-u. Prace, których zakończenie planowane jest na grudzień 2011, wzbogacą Powiat Piski o nowoczesny ośrodek sportów wodnych, który będzie w przyszłości służył kolejnym pokoleniom żeglarzy.

  01

  02

   

  Podpisanie umowy

  podpisanie

   

       Umowa o dofinansowanie projektu „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza” została podpisana 24 sierpnia 2010r., a sam projekt jest kontynuacją współpracy pomiędzy Powiatem Piskim, a Rejonem Alytus.

   

  Otrzymaliśmy dofinansowanie

  W czwartek, 6 maja zapadła decyzja o dofinansowaniu projektu „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza”. Całkowity koszt projektu realizowanego wspólnie przez Powiat Piski i Rejon Alytus to 12.336.333 zł. W ramach tej kwoty, udział Lidera Projektu – Starostwa Powiatowego w Piszu wynosi 7.395.915 zł. Środki pochodzące z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa pokryją 85% całkowitej wartości projektu. W przypadku Lidera Projektu – Starostwa Powiatowego w Piszu jest to kwota 6.286.527,75 zł dofinansowania i 1.109.387,25 wkładu własnego. Dzięki tym środkom Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu oraz Baza Wioślarska w Daugai otrzymają nowe, wygodne i przystosowane do realizacji swoich zadań siedziby. Warto w tym miejscu wspomnieć, że obecne dofinansowanie jest już kolejnym efektem współpracy Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus. W ubiegłym roku dzięki wspólnym działaniom MOS Pisz wzbogacił się o nowy sprzęt wodno-rekreacyjny w postaci żaglówek, silników zaburtowych, łodzi oraz kajaków. W ramach realizowanego w 2009 r. projektu partnerzy z Pisza i Alytusa przygotowali również dokumentację techniczną i studium wykonalności rozbudowy ośrodków MOS Pisz i Bazy Wioślarskiej W Daugai. Działania te pozwoliły na złożenie wspólnego wniosku w ramach III naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa /nabór projektów został zakończony 15 grudnia 2009 r./. Obecnie, jak pokazuje pozytywna ocena wniosku, wytężona współpraca przyniosła wymierne efekty. Wspólny sukces partnerów z Pisza i Alytusa jest tym większy, że w III edycji Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa, jedynie dwa wnioski z województwa Warmińsko-Mazurskiego zostały pozytywnie ocenione i pozyskały tym samym dofinansowanie z Unii Europejskiej.

  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu czekają gruntowne zmiany. Dotychczasowa siedziba piskich wodniaków składająca się z dwóch odrębnych budynków oraz kilku domków zostanie zastąpiona jednym, dwukondygnacyjnym budynkiem. Nowa siedziba będzie nawiązywać architektonicznie do regionalnej zabudowy Mazur. Budynek zaoferuje użytkownikom powierzchnię 630 m2 na parterze i 590 m2 na poddaszu w tym m.in. 40 miejsc noclegowych, warsztaty szkutnicze i hangary, suszarnie sprzętu żeglarskiego, sale wykładowe i rekreacyjne oraz zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmianie ulegnie także otoczenie MOS Pisz. Ośrodek zyska m.in. nowe nabrzeże, slip z żurawiem, parkingi i zagospodarowanie terenów zielonych .

  Budowa nowej siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu rozpocznie się w obecnym roku a zakończy w 2011. Realizacja całego projektu potrwa natomiast do 2012 r. W jego ramach przewidzianych jest również szereg tzw. działań miękkich, które pozwolą na promocję projektu poprzez publikacje prasowe, przygotowanie oraz wydanie map i folderów, a także organizację szeregu imprez towarzyszących, m.in. obozów szkoleniowych, spływów kajakowych itp.